Identyfikator artykułu : 00086721 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2014Drukowanie

Wybór funkcji Gracenote Guide [Przewodnik telewizyjny Gracenote] i Gracenote Search [Wyszukiwanie Gracenote] lub zwykłego przewodnika telewizyjnego

  Niektóre modele telewizorów Bravia (modele wyprodukowane w 2012 roku lub później) umożliwiają korzystanie zarówno z funkcji zwykłego elektronicznego przewodnika po programach / przewodnika telewizyjnego, jak i korzystanie z funkcji elektronicznego przewodnika po programach Gracenote / przewodnika telewizyjnego przez Internet — opcje Guide [Przewodnik] i Search [Wyszukiwanie].

  UWAGA: Dzięki funkcji przewodnika telewizyjnego Gracenote można uzyskać więcej dokładnych i pełnych informacji o programach. Funkcja ta będzie aktywna tylko wtedy, gdy telewizor jest podłączony do sieci i do Internetu.

  Wybór i ustawianie typu przewodnika


  Przy pomocy pilota telewizora:

  • 1. Nacisnąć przycisk Home [Strona główna].
  • 2. Przejść do opcji Settings [Ustawienia].
  • 3. Przejść do opcji System Settings [Ustawienia systemowe] i nacisnąć przycisk Enter.
  • 4. Przejść do opcji General Set-up [Ustawienia ogólne] i nacisnąć przycisk Enter.
  • 5. Przejść do opcji GUIDE Key Behaviour [Działanie przycisku przewodnika GUIDE].
  • 6. Wybrać wymagany typ przewodnika.
  • 7. Uruchomić przewodnik (funkcja zwykłego elektronicznego przewodnika po programach) i nacisnąć przycisk Enter.
  • 8. Uruchomić funkcję TV/Video Search [Wyszukiwanie telewizora/wideo] — opcja Gracenote Guide [Przewodnik telewizyjny Gracenote] i opcja Search EPG [Wyszukiwanie elektronicznego przewodnika po programach], a następnie nacisnąć przycisk Enter.
  • 9. Nacisnąć przycisk GUIDE [Przewodnik] na pilocie, aby przejść do wybranego typu przewodnika.

  UWAGA: Jeśli szybkość połączenia szerokopasmowego jest niska, powodując powolne działanie funkcji przewodnika telewizyjnego Gracenote, można zmienić ustawienia i korzystać ze zwykłego przewodnika telewizyjnego, stosując się do procedury zamieszczonej powyżej.