Identyfikator artykułu : 00085703 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2014Drukowanie

Połączenie telewizyjne zostało utracone przy włączaniu produktu zewnętrznego za pomocą połączenia HDMI

  Przy włączaniu odtwarzacza DVD, nagrywarki PVR DVD HDD, odtwarzacza dysków Blu-ray, wzmacniacza AV itd., które są podłączone do telewizora za pomocą kabli HDMI, nie są odbierane niektóre lub wszystkie kanały telewizyjne.  

  Może to być spowodowane odbiorem słabego sygnału telewizyjnego lub stosowaniem kabli HDMI słabszej jakości.

  Aby to potwierdzić, należy wykonać następujące czynności.

  W pierwszej kolejności wyłączyć produkt zewnętrzny, czyli odtwarzacz DVD, urządzenie PVR itd., a następnie przy pomocy pilota telewizora sprawdzić skuteczność poniższych działań:

  Uwaga: Poniższe czynności są typowe w przypadku telewizorów o standardowych parametrach. Oznacza to, że dla niektórych produktów poniższe czynności mogą być wymienione w innej kolejności. W niektórych modelach wskaźnik mocy sygnału będzie umieszczony w sekcji menu dotyczącej ustawień technicznych, a następnie w sekcji dotyczącej informacji systemowych. Bardziej szczegółowe informacje na temat lokalizacji wskaźnika mocy sygnału telewizyjnego znajdują się w dostarczonej lub wbudowanej instrukcji iManual.

  • W menu nacisnąć przycisk Home [Strona główna]
  • Przejść do opcji Settings [Ustawienia]
  • Przejść do opcji Digital Set-up [Ustawienia cyfrowe]
  • Przejść do opcji Digital Manual Tuning [Ręczne dostrajanie kanałów cyfrowych]
  • Ocenić wskaźnik Signal Quality [Jakość sygnału] i wskaźnik Signal Strength [Moc sygnału]
  • Włączyć produkt zewnętrzny

   Jeśli wskaźniki mocy ulegają drastycznej zmianie i następuje spadek ich wskazań, może to oznaczać, że sygnał antenowy ma ogólnie słabą moc i w związku z tym, jest łatwo podatny na zakłócenia ze strony innych podłączonych i działających produktów.

   Należy spróbować następujących rozwiązań:

   

  • Jeśli w telewizorze jest dostępna funkcja LNA (wzmacnianie mocy sygnału telewizyjnego), należy ją WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ, aby sprawdzić, czy będzie mieć to jakikolwiek wpływ na wskaźniki mocy sygnału. Jeśli problem zostanie rozwiązany, pozostawić funkcję z ustawioną opcją On [Wł.] lub Off [Wył.] w zależności od tego, która z nich zapewnia najsilniejszą moc sygnału.
  • Połączenie kablem HDMI może powodować zakłócenie. Należy użyć innego kabla lub zmienić położenie kabla lub produktu. Gdy istnieje taka możliwość, należy rozłączyć połączenia HDMI i zastosować połączenie analogowe (złącze scart, audio itd.), a następnie sprawdzić, czy takie działanie przyniosło poprawę. Jeśli zastosowanie połączenia analogowego nie ma wpływu na działanie telewizora, wówczas należy użyć kabla HDMI lepszej jakości. 
  • Można zastosować wzmacniacz antenowy lub odłączyć wzmacniacz sygnału.
  • Należy udać się do najbliższego serwisu anten, aby sprawdzić antenę i kable. Należy jednak najpierw zapoznać się z listą kontrolną, przechodząc do niej za pośrednictwem poniższego łącza.