Identyfikator artykułu : 00084142 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Dlaczego podczas włączania niektórych aplikacji wyświetla się komunikat o aktualizacji?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Podczas włączania niektórych aplikacji może się wyświetlić komunikat widoczny poniżej.

Komunikat o aktualizacji oprogramowania

Komunikat wyświetla się, ponieważ niektóre aplikacje do uruchomienia i optymalnego działania wymagają określonego typu oprogramowania lub jego nowszej wersji.

Aktualizacja oprogramowania przez Internet: Nacisnąć przycisk Home [Strona główna] na dostarczonym pilocie, a następnie wybrać opcję  Help [Pomoc] > Customer Support [Wsparcie techniczne] > Software Update [Aktualizacja oprogramowania] lub też zapewnić regularną aktualizację oprogramowania telewizora za pomocą funkcji automatycznej aktualizacji oprogramowania. .