Identyfikator artykułu : 00083415 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Rozwiązywanie problemów z klawiaturą Tap 11

  W przypadku problemów z klawiaturą lub panelem dotykowym, należy spróbować poniższych rozwiązań.

  1. Sprawdzić, czy akumulator klawiatury jest w pełni naładowany.
  2. Upewnić się, że klawiatura znajduje się w granicach odległości roboczej od głównego urządzenia (do 0,5 m).
  3. Jeśli nie działa wyłącznie panel dotykowy, sprawdzić, czy przełącznik zasilania znajduje się w pozycji ON [Wł.] (środkowej), a nie w pozycji TOUCH PAD OFF [Panel dotykowy wył.] (prawej).
  4. Jeśli klawiatura nie działa, sprawdzić czy przełącznik zasilania jest w pozycji ON [Wł.] (środkowej) lub w pozycji TOUCH PAD OFF [Panel dotykowy wył.] (prawej).

   UWAGI:

   • Przełącznik zasilania klawiatury ma trzy pozycje: (of lewej do prawej) OFF [Wył.], ON [Wł.] i TOUCH PAD OFF [Panel dotykowy wył.].
   • Pozycja TOUCH PAD OFF [Panel dotykowy wył.] jest oznaczone symbolem panelu dotykowego ze znakiem X.
   •  Obraz

  Jeśli wykonanie kroków od 1 do 4 nie przyniosło rezultatu, należy spróbować sparować klawiaturę. .

  Jeśli po wykonaniu parowania problem nie zostanie rozwiązany, należy skontaktować się z nami (wybrać kraj > Pomoc > Kontakt z nami).