Identyfikator artykułu : 00158976 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak skonfigurować ustawienia bezprzewodowej sieci LAN przy użyciu aplikacji SongPal w smartfonie

  Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować ustawienia sieci Wi-Fi przy użyciu aplikacji Music Center (SongPal).

  1. Połącz urządzenie mobilne i urządzenie audio przez łącze Bluetooth. Do połączenia przez Wi-Fi wymagane jest połączenie Bluetooth.
  2. Używając aplikacji Music Center (SongPal), podłącz urządzenie audio do sieci Wi-Fi.
   1. Dotknij ikony aplikacji Music Center (SongPal) SongPal_app_icon na urządzeniu mobilnym.
   2. Z ekranu Speaker & Group (Głośnik i grupa) wybierz odpowiednie urządzenie audio.
   3. Na ekranie informacji o dźwięku dotknij ikony Settings (Ustawienia).
   4. Wybierz opcję Network Settings (Ustawienia sieciowe).
    Sieć
   5. Po nawiązaniu połączenia Bluetooth wykonuj polecenia z ekranu i podłącz urządzenie audio do sieci Wi-Fi.

  UWAGA: Kiedy urządzenie audio połączy się z siecią Wi-Fi, aplikacja Music Center (SongPal) kończy połączenie Bluetooth i pojawia się ekran Music Source (Źródło muzyki).
  Sieć

  Dalsze informacje o podłączaniu do posiadanego urządzenia audio są podane na poniżej stronie internetowej. 
  Strona pomocy aplikacji Music Center (w języku angielskim):
  http://vssupport.sony.net/en_ww/help/basic02.html