Identyfikator artykułu : 00158976 / Ostatnia modyfikacja : 29.08.2018

Jak skonfigurować ustawienia bezprzewodowej sieci LAN przy użyciu aplikacji SongPal w smartfonie

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować ustawienia sieci Wi-Fi przy użyciu aplikacji Music Center (SongPal).

 1. Połącz urządzenie mobilne i urządzenie audio przez łącze Bluetooth. Do połączenia przez Wi-Fi wymagane jest połączenie Bluetooth.
 2. Używając aplikacji Music Center (SongPal), podłącz urządzenie audio do sieci Wi-Fi.
  1. Dotknij ikony aplikacji Music Center (SongPal) SongPal_app_icon na urządzeniu mobilnym.
  2. Z ekranu Speaker & Group (Głośnik i grupa) wybierz odpowiednie urządzenie audio.
  3. Na ekranie informacji o dźwięku dotknij ikony Settings (Ustawienia).
  4. Wybierz opcję Network Settings (Ustawienia sieciowe).
   Sieć
  5. Po nawiązaniu połączenia Bluetooth wykonuj polecenia z ekranu i podłącz urządzenie audio do sieci Wi-Fi.

UWAGA: Kiedy urządzenie audio połączy się z siecią Wi-Fi, aplikacja Music Center (SongPal) kończy połączenie Bluetooth i pojawia się ekran Music Source (Źródło muzyki).
Sieć

Dalsze informacje o podłączaniu do posiadanego urządzenia audio są podane na poniżej stronie internetowej. 
Strona pomocy aplikacji Music Center (w języku angielskim):
http://vssupport.sony.net/en_ww/help/basic02.html