Identyfikator artykułu : 00081387 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Jak zmienić ustawienie km/h (system metryczny) na mph (system brytyjski)?

    Domyślnie wybrany jest system metryczny. Aby przełączyć go na system brytyjski, należy zmienić ustawienia regionalne systemu operacyjnego na USA.