Identyfikator artykułu : 00108106 / Ostatnia modyfikacja : 02.03.2015Drukowanie

Aparat drga lub wydaje dziwne odgłosy

    Domyślnie aparat wykonuje rutynowe czyszczenie czujnika poprzez krótkie przesuwanie matrycy, gdy urządzenie jest wyłączone. Nie oznacza to nieprawidłowego działania.

    Jednakże, jeśli zaobserwujesz dziwny dźwięk lub wibracje inne niż podczas automatycznego czyszczenia, może to oznaczać problem z podzespołami, takimi jak stabilizator obrazu SteadyShot. Wyłącz zasilanie, wyjmij akumulator, zaczekaj minutę, a następnie włóż akumulator i ponownie włącz urządzenie.

    Jeżeli problem nie został rozwiązany, produkt może wymagać naprawy. Jeśli uważasz, że produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.