Identyfikator artykułu : 00081055 / Ostatnia modyfikacja : 06.05.2014

Przy próbie automatycznego pobrania oprogramowania pojawia się błąd 7003 lub 7103, bądź brak jest postępu przy pobieraniu

    Takie problemy mogą wystąpić w przypadku niskiej wydajności sieciowej. Należy podłączyć telewizor z zastosowaniem przewodowego połączenia LAN z modemu lub routera bądź wykonać dodatkową procedurę rozwiązywania problemów .

    Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego pobierania oprogramowania, należy sprawdzić, jak pobrać automatyczną aktualizację oprogramowania telewizora lub jak zaktualizować oprogramowanie ręcznie .