Identyfikator artykułu : 00080783 / Ostatnia modyfikacja : 06.05.2014Drukowanie

Podczas korzystania z aplikacji TV SideView nie można włączyć telewizora, nawet jeśli ustawienie opcji Remote Start [Zdalne uruchamianie] to On [Wł.].

  Taka sytuacja może się zdarzyć, gdy nie wszystkie warunki poprawnego działania aplikacji TV SideView zostały spełnione. Poniżej opisane zostały możliwe przyczyny niedziałania aplikacji TV SideView oraz sposoby ich usunięcia. Należy je sprawdzić.

  • W pobliżu telewizora lub punktu dostępu znajdują się przedmioty emitujące fale promieniowania elektromagnetycznego (takie jak kuchenka mikrofalowa lub telefon bezprzewodowy). W takim przypadku należy umieścić te przedmioty z dala od telewizora lub punktu dostępu, bądź je wyłączyć.
  • Upewnić się, że smartfon oraz telewizor są podłączone do tej samej sieci.
  • Aplikacja TV SideView nie będzie działać, jeśli router bezprzewodowej sieci LAN (punkt dostępu) został wyłączony lub zresetowany, bądź jeśli kanały bezprzewodowe zostały zmienione, gdy telewizor pracował w trybie czuwania.
  • Aplikacja TV SideView może nie działać w przypadku wymienionych poniżej typów routerów bezprzewodowej sieci LAN:
   • Specjalnego routera bezprzewodowego firmowej sieci LAN, który wymaga okresowego wznawiania połączenia.
   • Routera bezprzewodowej sieci LAN z wieloma identyfikatorami SSID.
  • Jeśli router bezprzewodowej sieci LAN pracuje w trybie Eco lub ma wprowadzone inne ustawienia powodujące jego automatyczne wyłączanie, należy się upewnić, że te funkcje są wyłączone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku routera bezprzewodowej sieci LAN.