Identyfikator artykułu : 00080304 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Po naciśnięciu przycisku Menu usługi Sync wyświetla się ekran promocyjny usługi BRAVIA Sync.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Ekran promocyjny usługi BRAVIA Sync jest wyświetlany w następujących przypadkach:

  • Ustawienie trybu BRAVIA Sync Control [Sterowanie usługą BRAVIA Sync] to Off [Wył.].
  • Nie ma podłączonych urządzeń obsługujących sygnały CEC (Consumer Electronics Control) ani MHL (Mobile High-Definition Link).

Jest to normalne. Można jednak wyłączyć to zachowanie, podłączając produkt z obsługą sygnałów CEC lub MHL w technologii HDMI i wybierając dla trybu BRAVIA Sync Control [Sterowanie usługą BRAVIA Sync] opcję On [Wł.].

Ekran promocyjny usługi BRAVIA Sync