Identyfikator artykułu : 00079922 / Ostatnia modyfikacja : 06.05.2014

Dioda LED podświetlenia mieni się podczas korzystania z okularów 3D.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Zjawisko mienienia się można wyeliminować, zmieniając ustawienie diody LED podświetlenia w telewizorze na Simple Response [Prosta reakcja] lub Off [Wył.].

  1. Na dostarczonym pilocie nacisnąć przycisk Options [Opcje].
  2. Wybrać opcję  Illumination LED [Podświetlenie LED].
  3. Wybrać opcję Simple Response [Prosta reakcja] lub Off [Wył.].