Identyfikator artykułu : 00079819 / Ostatnia modyfikacja : 06.05.2014Drukowanie

Jakie jest ustawienie pasma dla funkcji Screen Mirroring [Odbicie lustrzane ekranu] lub Wi-Fi Direct?

    Opcja Band Setting [Ustawienie pasma] służy do konfigurowania częstotliwości połączenia zdefiniowanej za pomocą standardu Wi-Fi.

    Uwaga: Wartość domyślna to CH11. Jeśli jakość połączenia nie jest dobra, należy zmienić tę wartość. Zalecane kanały to CH1, CH6 lub CH11.