Identyfikator artykułu : 00079545 / Ostatnia modyfikacja : 06.05.2014Drukowanie

Podczas korzystania z funkcji Screen Mirroring [Odbicie lustrzane ekranu] za pośrednictwem smartfonu Xperia obraz na telewizorze może być niestabilny

    Może się tak zdarzyć, gdy antena Wi-Fi smartfonu Xperia jest zasłonięta dłonią lub innymi przedmiotami. Aby poprawić jakość obrazu, należy unikać zakrywania/zasłaniania smartfonu Xperia.

    Informacje na temat położenia anteny można znaleźć w instrukcji obsługi smartfonu Xperia.

    Uwaga: Ponadto jakość sygnału wideo mogą obniżać zakłócenia pochodzące z otoczenia.