Identyfikator artykułu : 00078911 / Ostatnia modyfikacja : 06.05.2014

Po podłączeniu do gniazda nowego urządzenia USB w oknie programu Media Player zostaną wyświetlone stare obrazy lub pliki.

    Jeśli po podłączeniu nowego urządzenia do gniazda USB na ekranie aplikacji Media Player telewizora zostaną wyświetlone pliki uprzednio zapisane w pamięci podręcznej, należy wykonać następujące czynności:

    1. Odłączyć urządzenie USB.
    2. Na dostarczonym pilocie nacisnąć przycisk HOME [Strona główna], aby zamknąć ekran aplikacji Media Player.
    3. Uruchomić aplikację Media Player.
    4. Podłączyć urządzenie USB do gniazda.