Identyfikator artykułu : 00077315 / Ostatnia modyfikacja : 06.05.2014

Na czym polega różnica między ustawieniem Full [Pełne] a ustawieniem Normal [Normalne] w przypadku opcji Auto Tuning [Automatyczne strojenie kanałów]? Ustawienie

    Normal [Normalne]: Dostępne kanały zostaną przeskanowane po kolei na podstawie tabeli wstępnie zaprogramowanej alokacji kanałów obowiązującej w kraju/regionie użytkownika. Jest to ustawienie domyślne.

    Ustawienie Full [Pełne]: Przeskanowane zostaną wszystkie częstotliwości, począwszy od najniższej (niezależnie od kraju/regionu). W tym przypadku skanowanie zajmuje więcej czasu, ale ten rodzaj skanowania pozwoli znaleźć kanały, jeżeli podczas skanowania przy ustawieniu Normal [Normalne] nie znaleziono wszystkich lub niektórych dostępnych kanałów.