Identyfikator artykułu : 00077132 / Ostatnia modyfikacja : 14.04.2014Drukowanie

Histogram w widoku na żywo nie ulegnie zmianie pomimo zastosowania kompensacji ekspozycji

    Jeśli dla opcji Live View Display [Obraz podglądu na żywo] wybrano ustawienie Setting Effect OFF [Wyłączenie efektu ustawienia], wyświetlany na żywo obraz nie będzie odzwierciedlał ustawień ekspozycji ani innych ustawień rejestracji obrazu. Nie można użyć histogramu opartego na takim obrazie podglądu na żywo do oceny ustawienia kompensacji ekspozycji.

    Aby użyć histogramu do oceny ustawienia ekspozycji, należy wybrać dla opcji Live View Display [Obraz podglądu na żywo] — Setting Effect [Efekt ustawienia] opcję ON [Wł.].