Identyfikator artykułu : 00078216 / Ostatnia modyfikacja : 10.05.2017

Kamera skonfigurowana jest tak, aby wyłączała się automatycznie. Ale mimo to urządzenie się nie wyłącza.

    Kamera nie wyłącza się automatycznie w sytuacjach opisanych poniżej, nawet jeżeli nie jest używana przez pewien okres czasu.

    • Gdy pilot zdalnego sterowania statywu ze zdalnym sterowaniem jest podłączony do złącza A/V Remote lub złącza uniwersalnego kamery.
    • Gdy kamera jest podłączona do telewizora za pomocą dedykowanego przewodu połączeniowego A/V.