Identyfikator artykułu : 00075822 / Ostatnia modyfikacja : 30.06.2017

Dlaczego kontrolka stanu telewizora wyświetla się na ekranie?

  Przyczyną może być animowana dioda LED podświetlenia wyświetlana na ekranie.

  Animacja wyświetla się po uruchomieniu jednej z poniższych aplikacji:

  • Zegar* — animowana pomarańczowa dioda LED
  • Nagrywanie — animowana czerwona dioda LED
  • Dublowanie jednym dotknięciem — animowana niebieska dioda LED

  Animację można wyłączyć za pomocą menu użytkownika.
  Nacisnąć przycisk Home na pilocie i wybrać opcje Settings [Ustawienia] → System Settings [Ustawienia systemowe] → General Set-up [Ustawienia ogólne] → Illumination LED [Dioda LED podświetlenia] → ustawienie Off [Wył.].

  * Uwaga: Aplikacja zegara obejmuje następujące funkcje: automatyczne wyłączanie / automatyczne włączanie / przypomnienie / nagrywanie z zegarem / ramki do zdjęć.