Identyfikator artykułu : 00077709 / Ostatnia modyfikacja : 17.10.2017

Co to jest tryb LED Motion Mode i jak można go włączyć lub wyłączyć?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Tryb LED Motion Mode służy do poprawy ostrości obrazu poruszających się obiektów dzięki migającemu podświetleniu.

Aby włączyć lub wyłączyć ten tryb, należy nacisnąć przycisk Home [Strona główna] na pilocie i dla opcji Settings [Ustawienia] -> Display [Ekran] -> Picture [Obraz] -> Advanced Settings [Ustawienia zaawansowane] -> LED Motion Mode [Tryb LED Motion Mode] -> ustawić wartość On [Wł.] lub Off [Wył.].