Identyfikator artykułu : 00077709 / Ostatnia modyfikacja : 17.10.2017

Co to jest tryb LED Motion Mode i jak można go włączyć lub wyłączyć?

    Tryb LED Motion Mode służy do poprawy ostrości obrazu poruszających się obiektów dzięki migającemu podświetleniu.

    Aby włączyć lub wyłączyć ten tryb, należy nacisnąć przycisk Home [Strona główna] na pilocie i dla opcji Settings [Ustawienia] -> Display [Ekran] -> Picture [Obraz] -> Advanced Settings [Ustawienia zaawansowane] -> LED Motion Mode [Tryb LED Motion Mode] -> ustawić wartość On [Wł.] lub Off [Wył.].