Identyfikator artykułu : 00129272 / Ostatnia modyfikacja : 09.12.2016Drukowanie

U dołu telewizora miga czerwona dioda

  Prawdopodobnie telewizor wymaga naprawy.

  Przed skontaktowaniem się z firmą Sony należy wykonać poniższe czynności.

  1. Należy odłączyć kabel zasilający od gniazdka sieciowego.
  2. Odczekać 5 minut i podłączyć go z powrotem.
  3. Ponownie włączyć telewizor.

  Wciąż nie działa? Skontaktuj się z firmą Sony.

  Uwaga: Liczba mignięć czerwonej diody stanowi dla naszych techników informację o przyczynie uszkodzenia. Może na przykład zachodzić konieczność wymiany panelu lub płyty głównej telewizora.