Identyfikator artykułu : 00078763 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Jak można przesunąć celownik AF w trybie Flexible Spot [Elastyczny punktowy]?

  Poniżej opisano sposoby zmiany położenia celownika AF.

  • Zmiana poprzez naciśnięcie przycisku Fn.
   Wybrać pozycję Focus Area [Pole nastawiania ostrości] — Flexible Spot [Elastyczny punktowy].
  • Zmiana poprzez przypisanie opcji Flexible Spot [Elastyczny punktowy] do środkowego przycisku pokrętła sterującego.

   Poprzez zmianę przypisania na Standard można łatwo wyregulować celownik AF poprzez naciśnięcie przycisku środkowego.
   Aby zmienić przypisanie na Standard, należy nacisnąć pozycję Menu — Custom setting [Ustawienia niestandardowe] — Custom key setting [Niestandardowe ustawienia przycisków] — Centre button [Przycisk środkowy] Standard

  Wybierz

  Gdy wyświetlony jest celownik AF, ustawić celownik trybu elastycznego punktowego w wybranym miejscu za pomocą pokrętła sterującego.

  Uwaga: Można również zmienić przypisanie innego przycisku, na przykład przycisku C, do zmiany pola nastawiania ostrości, jednak w takim przypadku najpierw pojawi się ekran wyboru wielkości celownika trybu elastycznego punktowego, nim możliwe będzie przestawienie celownika w pożądane miejsce.