Identyfikator artykułu : 00139859 / Ostatnia modyfikacja : 28.01.2016Drukowanie

Na nagrywanych filmach słychać odgłosy pracy zoomu sterowanego elektrycznie w obiektywie SELP1650

    Normalnym zjawiskiem jest, że na filmach nagrywanych w trakcie korzystania z zoomu sterowanego elektrycznie mogą zostać zarejestrowane odgłosy pracy obiektywu i aparatu.

    Odgłosy te mogą być cichsze w przypadku używania dźwigni zoomu.
    UWAGA: podczas używania dźwigni zoomu należy lekko naciskać ją palcem i nie przemieszczać jej zbyt szybko.

    W przypadku niektórych aparatów można podłączyć zewnętrzny mikrofon. Jego zastosowanie pozwala zminimalizować natężenie odgłosów pracy aparatu rejestrowanych na filmach, np. dzięki umieszczeniu mikrofonu z dala od aparatu.