Identyfikator artykułu : 00079526 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020Drukowanie

W trybach HS120, HS100 i SSLOW [B. wolny] nagrywanie odbywa się z taką samą szybkością wyświetlania klatek, czym więc różnią się te tryby?

  Format nagrywania jest inny.

  Mimo iż w powyższych trybach nagrywanie odbywa się z taką samą szybkością wyświetlania klatek, filmy zapisywane są w innym formacie.

  • SSLOW: Bardzo wolne nagrywanie
   Filmy nagrywane z szybkością 120p/100p zapisywane są jako filmy z szybkością wyświetlania klatek 30p/25p.
   Dźwięk nie jest nagrywany.
  • HS120/HS100: Nagrywanie z dużą szybkością
   Filmy są nagrywane z szybkością wyświetlania klatek 120p/100p.
   Dźwięk jest nagrywany.

  UWAGA:

  • Za pomocą oprogramowania PlayMemories Home można edytować i odtwarzać w zwolnionym tempie filmy zarejestrowane z wysoką prędkością.
  • Połączenie sekwencji nagranych w normalnym i zwolnionym tempie w jeden fragment z dźwiękiem (lub bez) pozwala stworzyć imponujące filmy.