Identyfikator artykułu : 00079371 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020Drukowanie

Czy można skrócić czas triangulacji GPS?

  Dane pomocnicze GPS mogą skrócić czas potrzebny na ustalenie informacji o lokalizacji.

  Informacje na temat danych pomocniczych GPS

  Po podłączaniu aparatu do komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowaniem PlayMemories Home dane pomocnicze GPS zapisane w aparacie są automatycznie aktualizowane. Zaktualizowanie danych pomocniczych GPS pozwala skrócić czas triangulacji GPS.

  Podczas podłączania aparatu do komputera w prawym dolnym rogu pulpitu wyświetla się komunikat GPS assist data will be updated [Dane pomocnicze GPS zostaną zaktualizowane] i aktualizacja rozpoczyna się automatycznie. Klikając komunikat dwukrotnie, można sprawdzić szczegóły danych.

  Dane pomocnicze GPS można również zaktualizować poprzez kliknięcie przycisku funkcji GPS Support Tool [Narzędzie pomocnicze GPS] wyświetlanego podczas podłączania aparatu do komputera.

  UWAGA: Jeżeli aparat nie był podłączany do komputera przez miesiąc lub dłużej, czas triangulacji GPS może nie ulec skróceniu, ponieważ dane pomocnicze GPS nie zostały zaktualizowane.

  Jeśli dane pomocnicze GPS zostały już zaktualizowane, ale ustalanie pozycji przez GPS nadal trwa długo lub urządzenie nie jest w stanie ustalić lokalizacji, należy sprawdzić następujące pozycje.

  Sprawdzić, czy funkcja GPS Log [Dziennik GPS] jest włączona.

  Informacje o lokalizacji nie są pobierane, gdy status odbioru sygnału GPS wskazywany na panelu wyświetlania aparatu oznaczony jest ikoną Searching/Difficult [Wyszukiwanie/Trudne].

  Aparat odbiera sygnał GPS oraz jest w stanie ustalić informacje o lokalizacji, gdy wyświetlana jest ikona Triangulating [Triangulacja].

  UWAGA:

  • Nawet jeśli aparat uzyskuje informacje z satelitów, triangulacja GPS może potrwać pewien czas lub zakończyć się niepowodzeniem w zależności od czasu lub miejsca stosowania.
  • Nie przykrywać czujnika GPS palcem podczas wyszukiwania satelitów GPS ani podczas pozyskiwania informacji. Obniża to czułość czujnika GPS i może być przyczyną niepowodzenia triangulacji.
  • Rejestrowanie informacji o lokalizacji może być niemożliwe tam, gdzie sygnały radiowe są blokowane lub odbijane, czyli w pomieszczeniach, miejscach znajdujących się w cieniu budynków lub w pobliżu przewodów wysokiego napięcia. Triangulację GPS należy wykonywać w miejscach z dobrą widocznością nieba.