Identyfikator artykułu : 00077463 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Przyciski na panelu dotykowym nie działają w prawidłowym położeniu.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

W takim przypadku należy użyć funkcji kalibracji w menu.

Ekran menu kalibracji.

Notatki

  • W przypadku naciśnięcia nieodpowiedniego punktu należy ponowić kalibrację.
  • Do kalibracji nie należy używać ostro zakończonego przedmiotu. Może to spowodować uszkodzenie ekranu LCD.
  • Nie kalibrować ekranu LCD, jeśli jest obrócony lub jeśli jest złożony wyświetlaczem na zewnątrz urządzenia.

Jeśli problem nadal występuje, produkt może wymagać naprawy.