Identyfikator artykułu : 00077463 / Ostatnia modyfikacja : 26.09.2022Drukowanie

Przyciski na panelu dotykowym nie działają w prawidłowym położeniu.

  W takim przypadku należy użyć funkcji kalibracji w menu.

  Ekran menu kalibracji.

  Notatki

  • W przypadku naciśnięcia nieodpowiedniego punktu należy ponowić kalibrację.
  • Do kalibracji nie należy używać ostro zakończonego przedmiotu. Może to spowodować uszkodzenie ekranu LCD.
  • Nie kalibrować ekranu LCD, jeśli jest obrócony lub jeśli jest złożony wyświetlaczem na zewnątrz urządzenia.

  Jeśli problem nadal występuje, produkt może wymagać naprawy.