Identyfikator artykułu : 00135854 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020Drukowanie

Jaki tryb wybrać podczas używania funkcji NFC?

  Dotknij aparatu urządzeniem mobilnym, gdy w aparacie są wybrane następujące tryby rejestrowania:
  UWAGA: Dostępne do wyboru tryby filmowania zależą od modelu aparatu.

  • MOVIE: tryb filmowy
  • PHOTO: tryb fotograficzny
  • INTVL: tryb zdjęć w odstępach czasowych
  • LOOP: tryb zapisu zapętlonego

  Jeśli aparat wciąż nie może się połączyć, sprawdź następujące ustawienia w urządzeniu mobilnym:

  • Upewnij się, czy funkcja NFC jest włączona i aktywna.
  • Upewnij się, że blokada ekranu jest wyłączona lub zdezaktywowana.
  • Upewnij się, że tryb uśpienia jest wyłączony lub zdezaktywowany.