Identyfikator artykułu : 00075954 / Ostatnia modyfikacja : 14.04.2017Drukowanie

Podczas nagrywania filmu przy włączonej opcji My Voice Canceling [Anulowanie mojego głosu] zredukowane zostaje również natężenie głosu osób innych niż autor filmu.

    Jeśli podczas nagrywania filmu zostanie wykryty bardzo głośny dźwięk, może on zostać mylnie rozpoznany jako głos autora filmu.

    Aby poziom natężenia głosu autora nagrania nie był obniżany, należy wybrać dla opcji My Voice Canceling [Anulowanie mojego głosu] ustawienie Off [Wył.].