Identyfikator artykułu : 00071341 / Ostatnia modyfikacja : 06.03.2014

Czy można się zalogować na konto aplikacji Skype za pośrednictwem konta Microsoft lub Facebook?

    Aplikacja Skype dostępna w telewizorze firmy Sony TV nie obsługuje logowania za pośrednictwem konta Facebook.

    Program Skype należy uruchomić za pośrednictwem menu HOME [Strona główna] telewizora i utworzyć konto Skype lub Microsoft na ekranie lub użyć konta utworzonego za pomocą oficjalnej strony internetowej aplikacji Skype lub strony konta Microsoft.

    Uwaga: Obsługa konta Microsoft wymaga oprogramowania wbudowanego w wersji PKG 4.101 lub nowszej.