Identyfikator artykułu : 00070900 / Ostatnia modyfikacja : 06.05.2014Drukowanie

Co oznaczają ustawienia „+” i „-” w menu 3D depth adjustment [Regulacja głębi obrazu 3D]?

    Używa się ich do regulacji obrazu 3D.

    •     Ustawienie „+” powoduje, że obraz „wyskakuje” z ekranu.
    •     Ustawienie „-” dodaje obrazowi głębi.