Identyfikator artykułu : 00070876 / Ostatnia modyfikacja : 06.03.2014Drukowanie

Czarny ekran telewizora podczas przełączania trybu wyświetlania obrazu między opcją 3D i 2D w trybie 3D Auto 2 [Tryb automatyczny 2].

    W trybie 3D Auto 2 [Tryb automatyczny 2]: Nawet w przypadku, gdy sygnał nie zawiera informacji o materiałach 3D, telewizor przeprowadzi analizę obrazu pod kątem zawartości informacji o materiałach 3D i automatycznie przełączy wyświetlanie obrazu między formatem 3D i 2D.  Ta zmiana trwa kilka sekund, w trakcie których wyświetla się czarny ekran. 

    Jest to normalne zjawisko i nie oznacza nieprawidłowego działania.