Identyfikator artykułu : 00068408 / Ostatnia modyfikacja : 30.01.2014Drukowanie

Co to jest super rozdzielczość 3D?

    Super rozdzielczość 3D zapewnia lepszą jakość obrazu 3D i pozwala uzyskać efekt maksymalnie bliski rzeczywistości.

    Super rozdzielczość ustawiana jest po dodatkowej analizie bazy danych pod kątem wzorów, kształtów i tekstur 3D oraz odległości między obiektami.


    Jak włączyć tę funkcję?

    Aby włączyć funkcję super rozdzielczości 3D, należy ustawić dla opcji Reality Creation [Odtwarzanie rzeczywistości] w telewizorze wartość Auto [Automatycznie] lub Manual [Ręcznie].

    Należy nacisnąć przycisk Home [Strona główna] na pilocie, a następnie wybrać kolejno opcje Settings [Ustawienia] > Display [Wyświetlanie] > Picture [Obraz] > Reality Creation [Odtwarzanie rzeczywistości] i opcję Auto [Automatycznie] lub Manual [Ręcznie].