Identyfikator artykułu : 00068278 / Ostatnia modyfikacja : 30.01.2014Drukowanie

Zdjęcia 3D są wyświetlane w trybie 2D

    Odtwarzanie zdjęć 3D nie jest możliwe po włączeniu trybu odtwarzania zdjęć 4K (opcja ON [Wł.]).

    Aby wyświetlać zdjęcia 3D, należy wyłączyć tryb odtwarzania zdjęć 4K (ustawienie Off [Wył.]), naciskając przycisk HOME [Strona główna] na pilocie, a następnie wybierając kolejno opcje  > Settings [Ustawienia] > Display [Wyświetlanie] > 4K Photo Playback [Odtwarzanie zdjęć 4K] > OFF [Wył.].