Identyfikator artykułu : 00066428 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2018Drukowanie

Czy można wyświetlać pliki zdjęć o rozdzielczości 4K jako pokaz slajdów?

  You can view photo files with 4K resolution in a slide show by following these steps:

  1. Access the folder containing the 4K images from the menu of the TV.
   1. Using the supplied remote control, press the HOME button.
   2. Select Connected Devices.
   3. Select USB.
   4. Select Photo.
   5. Select the desired image folder to display the image thumbnail screen.
  2. From the thumbnail screen of the 4K resolution photos, press the Options button.
  3. Select Slide show.