Identyfikator artykułu : 00066390 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2018

Jak zmienić ustawienia obrazu w przypadku zdjęć o rozdzielczości 4K?

    Picture settings can only be adjusted in regular 2K mode. 

    In order to switch to 2K mode, Press HOME > Settings > Display > [4K Photo Playback] > [OFF].

    You can now adjust the picture while playing photo in 2K mode and the adjusted picture will be reflect to 4K photo viewing.