Identyfikator artykułu : 00062863 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Urządzenie się nie włącza

  Po wyłączeniu urządzenie może nie reagować na naciśnięcie przycisku Power [Zasilanie] i/lub przycisku ASSIST [POMOC].

  Aby włączyć urządzenie, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Odłączyć zasilacz.
  2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyłączenia akumulatora przez okres 3 do 5 sekund przy pomocy cienkiego przedmiotu, np. spinacza do papieru.miejsce_resetowania_akumulatora
  3. Podłączyć zasilacz sieciowy. Po podłączeniu zasilacza do  złącza zasilania dioda LED znajdująca się na jego obudowie powinna świecić na zielono.
  4. Nacisnąć przycisk Power [Zasilanie].

  Jeśli przeprowadzenie tej procedury nie rozwiąże problemu, może być konieczna naprawa urządzenia.