Identyfikator artykułu : 00062699 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020Drukowanie

W opakowaniu brakuje ładowarki. Czy jest dostarczana z urządzeniem?

    Kamera nie jest dostarczana z ładowarką. Akumulator można naładować, podłączając kamerę bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB.

    UWAGA: Komputer musi być włączony, aby możliwe było naładowanie akumulatora kamery. Akumulator może się nie ładować, jeżeli komputer przejdzie w tryb hibernacji lub uśpienia.

    Kamera musi być wyłączona, aby możliwe było naładowanie akumulatora. Jeżeli kamera jest włączona i podłączona za pomocą kabla USB, znajduje się w trybie transferu danych i ładowanie akumulatora nie zostanie rozpoczęte.