Identyfikator artykułu : 00060185 / Ostatnia modyfikacja : 10.07.2017Drukowanie

Ekran dotykowy nie działa prawidłowo

  W razie problemów dotyczących ekranu dotykowego, takich jak brak reakcji lub automatyczna reakcja ekranu, problem można rozwiązać samodzielnie, używając w tym celu specjalnego narzędzia kalibracyjnego.  

  OSTRZEŻENIE: Narzędzia kalibracyjnego nie należy uruchamiać, jeśli ekran dotykowy działa prawidłowo.

  OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do instalacji tego narzędzia należy pamiętać, że istnieje wysokie ryzyko wystąpienia usterki lub wadliwego działania w przypadku nieprawidłowego przeprowadzenia procedury kalibracji!

  • Przed uruchomieniem narzędzia do kalibracji należy naładować akumulator komputera do poziomu przynajmniej 30%.
  • Odłączyć zasilacz sieciowy oraz wszystkie urządzenia USB podłączone do komputera.
  • Podczas instalacji należy zalogować się jako administrator lub użytkownik z prawami administratora.

   

  Instrukcje dotyczące pobierania pliku i kalibracji

  WAŻNE: Jeśli po użyciu tego narzędzia problem nie zostanie rozwiązany lub jego skutki się nasilą, należy się upewnić, że spełniono warunki wymienione w drugim komunikacie ostrzegawczym, a następnie ponownie uruchomić narzędzie do kalibracji.

  1. Aby żaden program nie przeszkadzał podczas instalacji, należy zapisać wszystkie otwarte pliki i zamknąć wszystkie programy. Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że pasek zadań nie zawiera żadnych aplikacji.
  2. Pobrać plik UNOOTH-P0112513-1082.EXE do folderu tymczasowego lub folderu pobierania, klikając na łącze. Należy zapamiętać nazwę i lokalizację folderu.
  3. Za pomocą panelu dotykowego lub płytki dotykowej przejść do folderu, w którym zapisano pobrany plik i kliknąć dwukrotnie plik UNOOTH-P0112513-1082.EXE, aby rozpocząć kalibrację.
  4. Nie dotykać ekranu!
  5. W oknie Browse For Folder [Przeglądaj w poszukiwaniu folderu] kliknąć przycisk OK.
  6. Przejść do folderu C:\Users\nazwa użytkownika i otworzyć folder „SVF1415N_Panel Calibration”.
  7. W folderze „SVF1415N_Panel Calibration” kliknąć plik „Calib64”.
  8. NIE DOTYKAĆ EKRANU W TRAKCIE KALIBRACJI.
  9. Wyłączyć komputer pod zakończeniu kalibracji.
  10. Gdy komputer całkowicie się wyłączy, włączyć go ponownie.
  11. Po ponownym uruchomieniu komputera instalacja programu Touch Panel Calibration Tool zostanie zakończona.