Identyfikator artykułu : 00059051 / Ostatnia modyfikacja : 09.12.2013

Przesyłanie filmu z kamery Digital8® lub MiniDV do komputera Apple® Macintosh®.

  .

  WAŻNE: Aby wykonać poniższe czynności, wymagane jest spełnienie następujących wymagań:

  • Na komputerze musi być zainstalowane zgodne oprogramowanie do przechwytywania obrazu wideo, na przykład iMovie®.
  • Komputer musi być wyposażony w złącze magistrali szeregowej FireWire®.
  • Przewód i.LINK® (IEEE-1394) musi być dostępny.

  UWAGA: FireWire jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple. i.LINK® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony. Oba znaki towarowe odnoszą się do standardowego złącza magistrali szeregowej IEEE-1394.

  1. Włączyć komputer.
  2. Uruchomić program iMovie.
  3. Podłączyć przewód i.LINK® do gniazda i.LINK® kamery cyfrowej.
  4. Podłączyć drugi koniec przewodu i.LINK® do złącza magistrali szeregowej FireWire w komputerze.

   UWAGA: Gniazda IEEE-1394 mogą posiadać 4-, 6- lub 9-stykowe złącza. Kamery cyfrowe firmy Sony® są wyposażone w 4-stykowe gniazda. Jeśli komputer wyposażony jest tylko w 6-stykowe gniazdo, konieczne będzie użycie przewodu z końcówkami 4- i 6-stykowymi. Jeśli komputer posiada tylko 9-stykowe gniazdo, konieczne będzie użycie przewodu z końcówkami 4- i 9-stykowymi.

  5. Włączyć kamerę, przesuwając przełącznik POWER do pozycji VTR lub PLAY/EDIT [ODTWARZANIE/EDYCJA].

   UWAGA: Ustawienia odtwarzania kamery mogą się różnić w zależności od modelu. Informacje dotyczące danego modelu można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do kamery. Instrukcje te są dostępne w Internecie po kliknięciu łącza Dokumentacja/Specyfikacje/Gwarancja na tej stronie.

  6. Przewinąć taśmę w kamerze do miejsca rozpoczęcia importu filmu.
  7. Kliknąć przycisk IMPORT [IMPORTUJ] w oknie programu iMovie.
  8. Po zakończeniu ponownie kliknąć przycisk IMPORT [IMPORTUJ], aby zatrzymać tę operację.

  WAŻNE: Dalsze informacje oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów związanych z importowaniem filmów za pomocą programu iMovie można uzyskać na stronie internetowej firmy Apple Macintosh pod adresem http://www.apple.com/support/imovie/import/.