Identyfikator artykułu : 00055085 / Ostatnia modyfikacja : 19.12.2013

Wyświetla się komunikat „This accessory is not supported” [To akcesorium nie jest obsługiwane]

Podczas korzystania z mikrofonu ECM-HW2 podłączonego do kamery za pomocą adaptera ADP-MAC wyświetla się komunikat „This accessory is not supported” [To akcesorium nie jest obsługiwane].

    Przełącznik trybu na mikrofonie ECM-HW2 należy ustawić w pozycji SINGLE [Poj.].