Identyfikator artykułu : 00137146 / Ostatnia modyfikacja : 04.01.2016

W trakcie odtwarzania filmów przesyłanych przez złącze HDMI obraz jest wyświetlany w rozdzielczości HD zamiast 4K.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Dzieje się tak po wybraniu opcji Video Format [Format wideo] w menu i ustawieniu wartości 1920 x 1080. Filmy są wówczas nagrywane i odtwarzane w formacie HD zamiast 4K. Aby skonfigurować rozdzielczość 3840 x 2160 dla nagrywania i odtwarzania w formacie 4K, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

Przejdź do menu System.

  • Wybierz opcję Rec Format [Format nagrywania].
  • Wybierz Video Format [Format wideo].
  • Wybierz opcję 3840 x 2160.