Identyfikator artykułu : 00059183 / Ostatnia modyfikacja : 09.12.2013

Czy możliwe jest jednoczesne wysyłanie sygnałów za pomocą złącza HDMI OUT oraz VIDEO OUT?

    Sygnał nie będzie wysyłany za pomocą złącza VIDEO OUT, jeśli dla opcji HDMI wybrano wartość 3840x2160p z poziomu opcji Output Format [Format sygnału wyjściowego] w menu Video [Wideo].