Identyfikator artykułu : 00168507 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Odtwarzacz muzyczny nie wyświetla obrazu okładki

    Jeśli do przesyłania materiału muzycznego z komputera do odtwarzacza Walkman używasz metody „przeciągnij i upuść”, może się nie pojawić okładka tego materiału.
    Try using Media Go to transfer the content. Music player may then be able to show the cover art.

    UWAGA: Listę urządzeń obsługiwanych przez program Media Go można znaleźć pod adresem: http://mediago.sony.com/plk/supported-devices/.
    Oprogramowanie Media Go może również działać z urządzeniami, które nie zostały wymienione na tej liście. However, we cannot guarantee operation if they are not on the list.