Identyfikator artykułu : 00068150 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022

Problemy z dźwiękiem podczas korzystania z głośnika Bluetooth

  Wykonać poniższe czynności, jeśli podczas korzystania z głośnika Bluetooth® występuje jeden z następujących problemów:

  • Brak dźwięku.
  • Niski poziom dźwięku.
  • Dźwięk emitowany wyłącznie z jednego głośnika.

  UWAGA: Ponieważ każdy z tych etapów stanowi potencjalne rozwiązanie problemu, dźwięk należy sprawdzić po ukończeniu każdego z nich.

  1. Upewnić się, że system i podłączone urządzenie są włączone.
  2. Ręcznie zwiększyć głośność systemu i podłączonego urządzenia.
  3. Sprawdzić, czy treści z podłączonego urządzenia są odtwarzane.
  4. Sprawdzić, czy oba końce przewodu połączeniowego są poprawnie podłączone do systemu i podłączonego urządzenia.
  5. Jeśli do systemu podłączony jest komputer osobisty, upewnić się, że wybrane ustawienie wyjściowego sygnału audio to ustawienie przeznaczone dla urządzeń BLUETOOTH.
  6. Przeprowadzić ponowne parowanie systemu i urządzenia BLUETOOTH.
  7. Jeśli podłączone urządzenie jest monofoniczne (mono), dźwięk będzie emitowany wyłącznie przez lewy głośnik.