Identyfikator artykułu : 00123868 / Ostatnia modyfikacja : 10.09.2018

Na miniaturze lub na jednym z materiałów wchodzących w skład pokazu slajdów pojawia się ikona uszkodzonego pliku.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Ikona uszkodzonego pliku wskazuje na brak możliwości wyświetlania/odtwarzania danego pliku. Może to być spowodowane jego uszkodzeniem lub zarejestrowaniem w nieobsługiwanym formacie.

UWAGA: listę plików i formatów obsługiwanych przez dany model telewizora można znaleźć w dostarczonej z nim instrukcji obsługi.