Identyfikator artykułu : 00115129 / Ostatnia modyfikacja : 28.11.2019Drukowanie

Odtwarzacz pomija utwór muzyczny i zaczyna odtwarzać kolejny.

    Taka sytuacja może się zdarzyć w następujących przypadkach:

    • Plik jest niepełny.
    • Plik ma zabezpieczenia przed kopiowaniem (DRM).
    • Plik jest uszkodzony.
    • Plik nie jest plikiem audio.