Identyfikator artykułu : 00155858 / Ostatnia modyfikacja : 01.10.2019

Nie mogę sparować urządzenia Bluetooth z zestawem muzycznym, gdy jest on już połączony z moim urządzeniem przenośnym

    Połączenie Bluetooth jest zrywane i nie można go nawiązać ponownie.

    Aby sparować inne urządzenie Bluetooth, należy najpierw odłączyć aktualnie podłączone do zestawu muzycznego urządzenie Bluetooth oraz wyłączyć jego zasilanie.

    Następnie należy włączyć w zestawie muzycznym tryb parowania i spróbować sparować urządzenie przenośne. Teraz należy włączyć zasilanie pierwszego sparowanego urządzenia Bluetooth i sparować to urządzenie ponownie z zestawem muzycznym.