Identyfikator artykułu : 00164286 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Brak połączenia z Internetem bądź siecią lub wolne działanie łącza

  System operacyjny Windows Vista pozwala korzystać z nowego protokołu internetowego w wersji 6 (IPv6). Większość routerów wyprodukowanych przed grudniem 2006 r. nie pozwala jednak na użycie protokołu IPv6. Do nawiązania połączenia bezprzewodowego lub przewodowego z routerem lub siecią Ethernet konieczne może być wyłączenie protokołu IPv6. Aby wyłączyć protokół IPv6, wykonaj tę procedurę.

  UWAGA: Jeśli zajdą jakieś zmiany dotyczące tego rozwiązania, zostanie ono zaktualizowane, a odpowiednia informacja pojawi się także na witrynie pomocy technicznej Sony.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
  2. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Sieć i Internet.
  3. W oknie Sieć i Internet kliknij opcję Centrum sieci i udostępniania.
  4. W oknie Centrum sieci i udostępniania, w polu Zadania, kliknij opcję Zarządzaj połączeniami sieciowymi.
  5. Na pasku menu kliknij opcję Zaawansowane. Następnie kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.
  6. In the Advanced Settings window, on the Adapters and Bindings tab, in the Bindings for Wireless Network Connection: box, click to choose the appropriate connection type and then click to remove the checks in the boxes next to all instances of Internet Protocol Version 6. Obraz
  7. Kliknij przycisk OK.

   UWAGI:

   • Procedurę tę należy wykonać dla każdego rodzaju wykorzystywanego połączenia sieciowego.
   • Aby z powrotem włączyć protokół IPv6 w celu wykorzystania możliwości routera, który obsługuje ten protokół, należy wykonać tę samą procedurę i zaznaczyć wszystkie pola wyboru „Protokół internetowy w wersji 6”.