Identyfikator artykułu : 00164462 / Ostatnia modyfikacja : 19.05.2017Drukowanie

Jak odinstalować program

  Wykonaj tę procedurę, aby odinstalować program przy użyciu narzędzia odinstalowującego w systemie operacyjnym.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
  2. W oknie Panel sterowania, w sekcji Programy, kliknij opcję Odinstaluj program.
  3. W oknie Odinstaluj lub zmień program kliknij program, który chcesz odinstalować, po czym kliknij opcję Odinstaluj na pasku menu.

   UWAGI:

  4. Dokończ odinstalowywanie, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.

   UWAGA: Jeśli program nie zostanie poprawnie odinstalowany, ponownie zainstaluj ten program i ponownie spróbuj go odinstalować.

  5. Zamknij okno Odinstaluj lub zmień program.