Identyfikator artykułu : 00116131 / Ostatnia modyfikacja : 11.10.2018

Po zakończeniu rozmowy telefonicznej urządzenie audio z funkcją Bluetooth nie wznowiło odtwarzania.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Po zakończeniu rozmowy telefonicznej odtwarzanie zostanie po chwili automatycznie wznowione. Niektóre urządzenia audio Bluetooth wyłączają się automatycznie po upływie określonego czasu, jeśli połączenie Bluetooth nie zostało nawiązane. Nie naciskaj żadnych przycisków. To jest normalne działanie. Jeśli to konieczne, wykonaj następujące czynności, aby rozwiązać problem:

  1. Naciśnij dwukrotnie przycisk Pause (Zatrzymaj), aby ręcznie wznowić odtwarzanie.
  2. Po zakończeniu rozmowy telefonicznej wybierz jako źródło odtwarzacza samochodowego Bluetooth Audio, a następnie naciśnij jednokrotnie albo dwukrotnie przycisk 6.
  3. Uruchom ponownie urządzenie audio Bluetooth i podłącz je ręcznie do zestawu muzycznego Bluetooth.

UWAGA: Jeśli używasz telefonu komórkowego jako urządzenia audio z funkcją Bluetooth, w zależności od danych technicznych telefonu, odtwarzanie muzyki może nie zostać wznowione. W takiej sytuacji ponownie wykonaj tę operację za pomocą telefonu komórkowego.