Identyfikator artykułu : 00071906 / Ostatnia modyfikacja : 07.03.2014Drukowanie

Zarejestrowany film odznacza się niską jakością (pikselizacja obrazu)

  W celu rozwiązania problemów związanych z pikselizacją widoczną podczas odtwarzania zarejestrowanego filmu należy wykonać poniższe czynności.

  1. Wyjąć taśmę z kamery.
  2. Wyczyścić głowice wideo za pomocą suchej kasety do czyszczenia głowic.
  3. Po wyczyszczeniu głowic podjąć próbę odtworzenia taśmy.
  4. Jeżeli problem nie został rozwiązany, podjąć próbę odtworzenia innej taśmy.

   UWAGA: Jeżeli odtwarzanie drugiej taśmy przebiega prawidłowo, oznacza to, że pierwsza taśma jest wadliwa.

  5. Jeżeli problem nie został rozwiązany, wyjąć taśmę z kamery.
  6. Włożyć do kamery całkiem nową taśmę.
  7. Nagrać film na włożonej nowej taśmie.
  8. Po nagraniu nowego filmu przewinąć taśmę do tyłu.
  9. Podjąć próbę odtworzenia nowo nagranego filmu.

   UWAGA: Jeżeli odtwarzanie nowo zarejestrowanego filmu przebiega prawidłowo, oznacza to, że głowice kamery mogą być nieprawidłowo ustawione i urządzenie wymaga naprawy.

  10. Zresetować kamerę do ustawień fabrycznych.
  11. Podjąć ponownie próbę odtworzenia pierwszej taśmy.

  UWAGA: Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności problem nie został rozwiązany, wymagana może być naprawa w serwisie.