Identyfikator artykułu : 00071906 / Ostatnia modyfikacja : 07.03.2014

Zarejestrowany film odznacza się niską jakością (pikselizacja obrazu)

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

W celu rozwiązania problemów związanych z pikselizacją widoczną podczas odtwarzania zarejestrowanego filmu należy wykonać poniższe czynności.

 1. Wyjąć taśmę z kamery.
 2. Wyczyścić głowice wideo za pomocą suchej kasety do czyszczenia głowic.
 3. Po wyczyszczeniu głowic podjąć próbę odtworzenia taśmy.
 4. Jeżeli problem nie został rozwiązany, podjąć próbę odtworzenia innej taśmy.

  UWAGA: Jeżeli odtwarzanie drugiej taśmy przebiega prawidłowo, oznacza to, że pierwsza taśma jest wadliwa.

 5. Jeżeli problem nie został rozwiązany, wyjąć taśmę z kamery.
 6. Włożyć do kamery całkiem nową taśmę.
 7. Nagrać film na włożonej nowej taśmie.
 8. Po nagraniu nowego filmu przewinąć taśmę do tyłu.
 9. Podjąć próbę odtworzenia nowo nagranego filmu.

  UWAGA: Jeżeli odtwarzanie nowo zarejestrowanego filmu przebiega prawidłowo, oznacza to, że głowice kamery mogą być nieprawidłowo ustawione i urządzenie wymaga naprawy.

 10. Zresetować kamerę do ustawień fabrycznych.
 11. Podjąć ponownie próbę odtworzenia pierwszej taśmy.

UWAGA: Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności problem nie został rozwiązany, wymagana może być naprawa w serwisie.